1 2 3 4 5 6 7

Informació d'interès

Links d’interès: congressos mèdics
http://congresos- medicos.com/congresos/ped iatria/?pag=1

Està interessat a distribuir el seu producte?

¿Está interesado en distribuir su producto?

L’ajudem a comercialitzar-lo; estem oberts a la seva proposta.

Conecteu-vos amb nosaltres

Call us
Tel. +212 604 483 937


Or write to us 
info@logimedcat.com

LogiMedCat
6 Rue Dayet Aoua, 4-16

Agdal, Rabat

Maroc

www.Logimedcat.com